• zdjęcia zębowe
  • zdjęcia zgryzowe
  • pantomogram
  • telerengenogram