• leczenie błon śluzowych jamy ustnej
  • kiretaże otwarte,  zamknięte
  • operacje płatowe
  • gingiwektomie
  • osteoplastyki
  • poszerzanie strefy dziąsła
  • westibuloplastyki
  • pokrycie recesji dziąsła
  • zabiegi sterowanej regeneracji tkanek przyzębia
  • leczenie z zastosowaniem osocza bogatofibrynowego ( i – PRF, a – PRF). Są to preparaty uzyskiwane z własnej krwi bogate w czynniki wzrostu przyspieszające regenerację i gojenie
  • inne zabiegi